Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Seksjon for Vitenskapelig Databehandling

 

Support

SystemEmail
Viljesupport-ntnu@notur.no
Norstoresupport@norstore.no
Maursupport-kongull@hpc.ntnu.no

Phone: (+47) 91897677

twitter: http://twitter.com/ntnuhpc

facebook: http://www.facebook.com/ntnuhpc

Innsida-kanal: HPC at NTNU

NEWS

Blog Posts

  • No labels