Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Seksjon for Vitenskapelig Databehandling

NEWS

Blog Posts


Support

SystemEmail
Fram/Saga/Vilje/NIRDsupport@metacenter.no
Idun/Epichelp@hpc.ntnu.no
Maursupport-kongull@hpc.ntnu.notwitter: http://twitter.com/ntnuhpc

facebook: http://www.facebook.com/ntnuhpc

Innsida-kanal: HPC at NTNU

Physical meetup:

1: Sluppen: Sluppenveien 14, 4th floor, IT-drift.

2: Gløshaugen: Mimes Brønn 2-105A (2.etasje) Materialtekniske laboratorier,  Trondheim. (Entrance from the west. Realfagsbygget in your back)

  • No labels